Drukuj

Walory gminy Osiecznica - Ołobok

Miejscowość Ołobok powstała około VIII wieku po Chrystusie. Położona jest nad rzeką WIELKA CZERNA, 24 km od Bolesławca a 3 km od miejscowości Parowa. Charakteryzuje się małą ludnością i ogromem lasów i łąk okalających wieś. Niestety we wsi nie zachowały się szczególnej wartości zabytki. Jedynymi obiektami na terenie Ołoboku są budynki datowane na XIX wiek: stodoła, "Czerwona Oberża" i budynek mieszkalny. 

We wsi znajdują się pomniki przyrody: 
- lipa drobnolistna "Matrona", która ma 350 lat; 
- dęby szypułkowe "Szczepcio" i " Tońcio" (po 250 lat). 

Przez wieś przebiega szlak rowerowy "Borów Dolnośląskich" Osiecznica - Poświętne dł.23000m; trasa szlaku przebiega przez m. Osiecznica - Tomisław - Ołobok - Parowa - Poświętne. Oraz szlak rowerowy "OŁOBOK - PAROWA" dł. 7500m. 

Źródło: 
1. "Osiecznica i okolice" Mariusz Olczak, Zdzisław Abramowicz Warszawa 1999 
2. "Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej" Waldemar Bena Zgorzelec 1999