Drukuj

Koło Gospodyń Wiejskich w PrzejęsławiuDnia 6 grudnia 2005r. reaktywowało swą działalność Koło Gospodyń Wiejskich w Przejęsławiu. Koło liczy 18 członkiń. Współpracuje z GOKiS, a swą działalność opiera głównie na organizacji imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi. Jest inicjatorem I Gminnego Konkursu Potraw i Stroików Wielkanocnych. Wcześniej dwa razy brało udział w takim samym konkursie na szczeblu powiatowym. 

Zyski z organizowanych imprez np. festyny, zabawy przeznaczane są na doposażenie kuchni w naczynia i sprzęt AGD. Koło również corocznie dofinansowuje Zabawę Karnawałową dla dzieci /słodycze, napoje/ oraz wspomaga organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka.

Zarząd KGW:

Przewodnicząca - Małgorzata Michaluk

Skarbnik - Grażyna Murzyn

Sekretarz - Iwona Smolak