Drukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy ul. Lubańska 29b, 59-724 Osiecznica,
Tel. 75 731 21 08

Określenie stanowiska:

Kierownik świetlicy,  1/2 etatu świetlica Osieczów.

sposób zatrudnienia:

Umowa o pracę.

Wymagania dodatkowe:

1.   Wykształcenie średnie.

2.   Mile widziany odbyty staż lub przygotowanie zawodowe w placówkach prowadzących działalność sportową lub kulturalną.

3.   Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4.   Mile widziana umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem programu Power Point.

5.   Mile widziane ukończone szkolenia, kursy dot. warsztatów teatralnych, kierownika wycieczek itp.

6.   Dyspozycyjność.

Zakres głównych zadań:

1.   Współpraca z instytucjami sportowymi i kulturalnymi w zakresie upowszechniania sportu i kultury.

2.   Współpraca z instytucjami oświatowymi.

3.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4.   Rozpowszechnianie informacji o organizowanych konkursach, przeglądach, imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

5.   Prowadzenie warsztatów teatralnych, tanecznych.

6.   Tworzenie własnych scenariuszy.

7.   Branie udziału w konkursach, przeglądach wraz z grupą uczestników.

Wymagane dokumenty:

1.   Curriculum Vitae.

2.   Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.

3.   Kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń itp.

4.   Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5.   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.   Dokumenty należy składać w terminie: 17.06.2014 - 27.06.2014r.

2.   Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Kierownik świetlicy”

3.   Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29b, 59-724 Osiecznica.

 

Informacje dodatkowe:

1.   Kontakt: 75 731 21 08

2.   Aplikacje, które wpłyną do GOSiR po terminie wskazanym nie będą rozpatrywane.

3.   Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacje o wyniku naboru będą ogłoszone na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy oraz na stronie internetowej (//Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript./">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)