Drukuj

Dni Gminy Osiecznica oraz XI Skate Maraton Borów Dolnośląskich


 

Coroczne obchody Dni Gminy Osiecznica odbyły się 23 czerwca. Tradycyjnie uczestników festynu  powitał Wójt Gminy pan Waldemar Nalazek, przewodniczący Rady gminy Osiecznica Piotr Koza, Starosta bolesławiecki Karol Stasik, członek zarządu powiatu Stanisław Chwojnicki.  

Organizatorzy zadbali o atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na dzieci czekały dmuchane zjeżdżalnie oraz gry i zabawy z animatorami, oczywiście nie zabrakło zabawy edukacyjnej TwójRobot.pl gdzie odbyły się walki robotów, Robo-Mundial i kreatywne budowanie.   Stoiska z grami, zabawami mini konkursy dla dzieci i dorosłych z Nadleśnictwem Bolesławiec, Ruszów, Świętoszów, Węgliniec

Na scenie wystąpiły zespoły reprezentujące różne gatunki muzyki. Dla miłośników folkloru zagrały i zaśpiewały nasze lokalne kapele: Nad Kwisą, Nasza Biesiada, Bory oraz Kapela Herbutów. Wśród mieszkańców naszej społeczności lubiona i ceniona jest muzyka bałkańska, którą zaprezentował  zespół Vitre Moj. Chorwackie i popowe rytmy w wykonaniu zespołu zostały bardzo ciepło przyjęte przez biesiadników.  Nieco odmienny gatunek muzyki zaprezentował zespół The Corners, który pozyskał swoich sympatyków.

Przy wyborze zespołów organizatorzy pamiętali również o miłośnikach muzyki disco polo, wiedząc, że to najlepszy gatunek muzyki zarówno do śpiewania, słuchania ale przede wszystkim do tańca, wystąpił zespół MARIOO. I mieli rację, gdyż publiczność ochoczo ruszyła pod scenę tańcząc i śpiewając razem z zespołem. Rozgrzani rytmiczną i taneczną muzyką świetnie się bawili na dyskotece z Muzycznym Radiem do późnych godzin nocnych.

 

W chłodny i deszczowy poranek już od 7.30 organizatorzy czekali w Biurze Zawodów na zawodników  XI Skate Maraton Borów Dolnośląskich. Zawody wpisane do cyklu Pucharu Polski 2018 w jeździe szybkiej na rolkach. Cykl nosi nazwę „Długodystansowy Puchar Polski”.

 

Mimo fatalnej pogody zgłosiło się blisko 300 miłośników jazdy na rolkach. Szczegółowe wyniki zawodów na stronie:  http://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,4340

 

Zdjęcia: Facebook Skate Maraton Borów Dolnośląskich.

 

Również bardzo ważnym wydarzeniem podczas Obchodów Dni Gminy Osiecznica było Wręczenie odznaczeń honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego nadanych  przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, które wręczali Marszałek Województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek.

 

Odznakę otrzymali:

 

Dowódca 10 Brygady Kompanii Pancernej w ŚWIĘTOSZOWIE gen. Bryg. Dr Dariusz Parylak, od 2016r. – dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. Dowodzi z dużym zaangażowaniem największą formacją w Wojsku Polskim. W trakcie swojej kariery wojskowej wielokrotnie brał udział w misjach wojskowych poza granicami kraju, godnie reprezentując nasz region i kraj. Za swoje dokonania otrzymał wiele wyróżnień resortowych i państwowych. Płk dyp. dr Dariusz Parylak również bardzo mocno zaangażował się we współpracę z samorządami szczebla gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego.

 

Wiesław Piechota Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec od wielu lat pełni funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec. Kieruje jednostką Lasów Państwowych w sposób zapewniający jej właściwy rozwój, a tym samym rozwój terenu na którym działa. Podejmuje również wiele inicjatyw służących rozwojowi tej części Województwa Dolnośląskiego. Czynione przez niego działania eksponują walory Borów Dolnośląskich. Doprowadził do wybudowania wielu ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych, a także do powstania bogatej infrastruktury turystycznej, które to nie tylko podnoszą i eksponują walory Borów Dolnośląskich,  ale również służą mieszkańcom regionu oraz turystom z kraju i zagranicy. Należy podkreślić szczególną dbałość Nadleśniczego o obszary chronione - Natura 2000.

 

Arkadiusz Sudoł Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec od wielu lat pełni funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolesławiec. Kieruje jednostką Lasów Państwowych w sposób zapewniający jej właściwy rozwój, a tym samym rozwój terenu na którym działa. Podejmuje również wiele inicjatyw służących rozwojowi tej części Województwa Dolnośląskiego. Czynione przez niego działania eksponują walory Borów Dolnośląskich. Doprowadził do wybudowania wielu ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych, a także do powstania bogatej infrastruktury turystycznej, które to nie tylko podnoszą i eksponują walory Borów Dolnośląskich,  ale również służą mieszkańcom regionu oraz turystom z kraju i zagranicy. Należy podkreślić szczególną dbałość Nadleśniczego  o obszary chronione - Natura 2000.

 

Wojciech Moskaluk Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów służbę na rzecz leśnictwa rozpoczął po skończeniu studiów w 1979r. W 1993r. podjął się tworzenia nowego Nadleśnictwa Świętoszów, w którym  pracuje do dnia dzisiejszego. W latach dziewięćdziesiątych brał również czynny udział w zagospodarowaniu mienia przejętego po wojskach rosyjskich w miejscowości Świętoszów. Kierując jednostką organizacyjną lasów Państwowych podejmował wiele inicjatyw ukierunkowanych na służenie lokalnej społeczności i wojsku, które to w granicach nadleśnictwa korzysta z największych poligonów. W trosce o środowisko i świadomość ekologiczną żołnierzy utworzył pierwszą w Polsce „Żołnierską- przyrodniczą ścieżkę edukacyjną”, która w kolejnych latach została wzbogacona o elementy edukacyjne na obiektach poligonowych oraz prowadzone zajęcia z żołnierzami. Dostrzegając potrzeby lokalnej społeczności oraz przybywających turystów zainicjował utworzenie użytku ekologicznego „Święte jezioro” o pow. 151 ha urządzając w jego otoczeniu ścieżkę edukacyjną z wieżą widokową i infrastrukturą turystyczną. Wojciech Moskaluk utworzył ścieżkę edukacyjną „Wenecja” z charakterystycznym obiektem typu wigwam, a przy miejscowości Świętoszów ścieżkę pieszo-rowerową. 

 

Pan Jerzy Słonecki pszczelarstwem zaraził się od swojego ojca. Swoją pasję kontynuował     w Technikum Pszczelarsko-Rolniczym w Nysie. Po ukończeniu szkoły i odbyciu służby wojskowej został zatrudniony jako mistrz pszczelarstwa, najpierw na stanowisku inspektora pszczelarskiego w Krakowie, a następnie inspektora województwa wrocławskiego. Jerzy Słonecki odnalazł swoją pasję w pszczelarstwie. Prowadził hodowlę matek pszczelich.
W 1957 r. rodzina Słoneckich osiedliła się w jedynym ocalałym budynku na terenie poligonów w Luboszowie. Warunki mieszkalne były bardzo trudne, ale miejsce było idealne do hodowli pszczół. Jerzy Słonecki prowadził trutowisko, zajmował się selekcją i hodowlą matek pszczelich, gdzie udało mu się wyhodować własną linię pszczół o nazwie „Luboszanka”.  Pomimo swojego wieku, Jerzy Słonecki nadal propaguje pszczelarstwo.

Naszym Partnerem jest Powiat Bolesławiecki. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Bolesławiecki który pozyskał środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury Powiat Bolesławiecki 2018.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

oraz

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Przy udziale Nadleśnictw:

Nadleśnictwo Bolesławiec, Ruszów, Świętoszów , Węgliniec

Sponsorzy:

Zamek Kliczków

Kopalnia i Zakład Przeróbczych Piasków  Szklarskich w Osiecznicy

TwójRobot.pl

Forest Style Industry Bolesławiec Sp. z o.o. z siedzibą w Przejęsławiu

Get in Bank

Partnerzy:

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

Wydział Ruchu Drogowego z Bolesławca

Ochotnicza jednostka Straży Pożarnej w Parowej z młodzieżówką

Ochotnicza jednostka Straży Pożarnej w Osiecznicy z młodzieżówką

Ochotnicza jednostka Straży Pożarnej w Przejęsławiu

Ochotnicza jednostka Straży Pożarnej w Ławszowej z młodzieżówką

10. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Broni S. Maczka  ze Świętoszowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiecznicy

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Komandosów

Wolontariusze z Parowej i  Osiecznicy.