Drukuj

Regulamin zawodów

 

26.06.2011: 4. Skate-Maraton Borów Dolnośląskich

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy, 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska 29b.

Cel:

 • Poznanie walorów krajoznawczo turystycznych Gminy Osiecznica.
 • Integracja społeczności międzynarodowej.
 • Umożliwienie rywalizacji sportowej uczestnikom maratonu.
 • Upowszechnianie sportu wrotkarskiego.
 • Profilaktyka antyalkoholowa.

Konkurencje:

Wyścig na rolkach na dystansach:

 • 42,195 km (maraton) – wymagane ukończenie 16 lat
 • 16,0 km - wymagane ukończenie 14 lat
 • 2,0 km - dla dzieci i młodzieży do 14 lat.

Miejsce, data zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 26 czerwca 2011 roku w Osiecznicy w ramach „Dni Gminy Osiecznica”. Oficjalne rozpoczęcie maratonu na boisku sportowym przy ul. Ruszowskiej.

Harmonogram Zawodów:

 1. Godz.10.40 - oficjalne otwarcie zawodów, krótkie informacje, co do kształtu i przebiegu trasy oraz zasad bezpieczeństwa na trasie.
 2. Godz.10.45 - przejazd uczestników maratonu - 42,195 km- na miejsce startu - Osiecznica ul. Lubańska.
 3. Godz.11.00 - start maratonu 42km
 4. Godz.11.15 - start biegu na 16 km
 5. Godz.11.20 - start dzieci na 2km
 6. Godz.13.30 - Zakończenie konkurencji sportowych - DROGA ZOSTAJE ODBLOKOWANA
 7. Godz.14.30 - Uroczyste zakończenie imprezy, rozdanie nagród i dyplomów pamiątkowych- Scena na boisku sportowym przy ul. Ruszowskiej 

Postanowienia ogólne:

 1. Otwarcie zawodów odbędzie się w Osiecznicy przy ul. Ruszowskiej, tuż obok boiska sportowego, gdzie będzie mieściło się BIURO ORGANIZATORA oraz MIEJSCE WYDAWANIA CHIPÓW do pomiaru czasu.
 2. Miejsce STARTU maratonu: Osiecznica ul. Lubańska
 3. Miejsce STARTU biegu na 16 km i 2 km dla dzieci: Osiecznica ul. Ruszowska, tuż przy biurze organizatora.
 4. META- dla wszystkich uczestników zawodów w jednym miejscu- Osiecznica, ul. Ruszowska tuż przy BIURZE ORGANIZATORA.
 5. Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą - na 10, 21, 28 i 34 kilometrze (maraton), oraz na pętli biegu 16 km (na 8,0 km) i na mecie.
 6. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny i napoje po zakończeniu konkurencji, jak również opiekę medyczną na trasie i mecie.
 7. Przebieg poszczególnych biegów zaplanowano tak, by startujący i finiszujący zawodnicy z różnych  konkurencji  wzajemnie sobie nie przeszkadzali - różne godziny startów i spodziewanego przybycia na metę.
 8. LIMIT CZASU- dla zawodników startujących w konkurencji głównej -42,195 km to 2,5 godz. Punkt kontrolny znajdował się będzie na pętli w Długokątach (na 10,5km trasy). Jeżeli zawodnik przekroczy czas 50 min, nie będzie mógł kontynuować wyścigu i będzie zobligowany do zejścia z trasy lub będzie mógł zawrócić na pętli i zakończyć swój bieg wraz z zawodnikami startującymi na dystansie 16 km.
 9. Po przekroczeniu czasu 2,5 godz. na dystansie 42,195 km zawodnicy nie będą klasyfikowani i są zobligowani do zejścia z trasy i zakończenia biegu. Powrót na linię mety busem z napisem "koniec wyścigu". Postanowienia te warunkuje konieczność odblokowania trasy o określonej godzinie.
 10. Trasa maratonu będzie posiadała oznaczenia odległości, co 4 km, trasa biegu na 16 km - co 2 km
 11. Zawodników obowiązuje kask ochronny na głowę (we własnym zakresie), zalecane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
 12. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w maratonie i biegu na 16 km oraz zgoda rodziców na uczestnictwo dzieci i młodzieży do 18r. życia. (we wszystkich konkurencjach).
 13. Ustala się limit zawodników w poszczególnych konkurencjach:
  • 42,195km – 300 osób,
  • 16 km -150 osób,
  • dzieci (2 km) -b/o
 14. Za uczestnictwo w zawodach organizator pobiera opłaty startowe, których wysokość zależy od rodzaju konkurencji i momentu zgłoszenia. Informacje o opłatach - ( patrz folder OPŁATY).

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasów zawodników następuje drogą elektroniczną za pomocą specjalnych CHIPÓW.
 2. Chip należy pobrać w BIURZE ORGANIZATORA przed zawodami w godz. 7.30 - 10.30 wraz z numerem startowym.

Wyróżnienia /nagradzanie zwycięzców:

 • Każdy uczestnik maratonu , biegu na 16km , biegu na 2 km przy odbiorze pakietu startowego otrzyma pamiątkową koszulkę. Za koszulkę organizator nie pobiera dodatkowych opłat. Przy zgłoszeniu proszę podać rozmiar koszulki w formularzu rejestracyjnym.
 • Na mecie każdy uczestnik otrzymuje medal pamiątkowy. W biurze organizatora możliwe również wydrukowanie dyplomów pamiątkowych.
 • Zwycięzcy biegu głównego - 42 km otrzymują bony pieniężne do wykorzystania w sklepie "Zico Racing" (http://www.zicoracing.com/) i Orana Dynamics o wartości:
  1 miejsce - 900 PLN
  2 miejsce - 500 PLN
  3 miejsce - 300 PLN

  Zwycięzcy pozostałych konkurencji otrzymują nagrody rzeczowe - upominki. 

  Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymują upominki.

Wyniki:

W dniu zawodów nieoficjalne wyniki zostaną podane do wiadomości na mecie na wywieszonych listach. Wyniki będą opublikowane w Internecie na stronie organizatora.

Zawodnicy, którzy przy zgłoszeniu podadzą nr telefonu , otrzymają po zawodach wiadomość SMS z informacją o uzyskanym wyniku.

Noclegi:

Organizator nie zapewnia noclegów dla zawodników.

Propozycje noclegowe podane są w folderze „PROPOZYCJE NOCLEGOWE”

Zgłoszenia i opłaty startowe:

Zgłoszenia:

 1. Możliwe online do dnia 21-06-2011 na stronie organizatora zawodów za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 2. W dniu zawodów 26-06-2011 w godz. 7.30 -9.30 w BIURZE ORGANIZATORA na boisku w Osiecznicy ul. Ruszowska , tuż obok STARTU/METY.
 3. UWAGA ! - w dniach 22/06 - 25/06 2011 brak będzie możliwości rejestracji.
 4. Prosimy uprzejmie o korzystanie głównie z formy zgłoszenia online - to ułatwi organizatorom przygotowanie imprezy.
 5. Wydawanie numerów startowych i chipów do pomiaru czasu na miejscu do godz.10.30 – Osiecznica ul. Ruszowska, w BIURZE ORGANIZATORA na boisku sportowym.
 6. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem, nazwiskiem i adresem zameldowania zawodnika uczestniczącego w zawodach, oraz z dopiskiem IV Skate Maraton Osiecznica 2011. W trakcie weryfikacji zawodników w biurze organizatora przed zawodami wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty.
 7. O wysokości opłaty decyduje moment zgłoszenia. Opłat należy dokonywać w jak najkrótszym terminie od momentu zgłoszenia.
 8. Zawodnicy z zagranicy nie mający możliwości wpłaty na konto organizatora , mogą uiszczać opłaty na miejscu w momencie weryfikacji w biurze organizatora.

Opłaty:

Za uczestnictwo w zawodach organizator pobiera opłatę startową - patrz "Opłaty".

Regulamin do pobrania:
>>FORMAT .DOC<<
>>FORMAT .PDF<<

Patronat Medialny

Muzyczne Radio
Piastowska
Istotne Informacje

Sponsorzy

Osiecznica
PKO
Polski Związek Sportów Wrotkarskich
PZU
Planet LED
Kwisa
Winogradow
TOP-Sport
Domrzalski
Noble Bank